De zoutman

Willem Wernink heeft in 2013 samen met zijn compagnon Eric Meijer Canopy opgericht, een ontwikkelaar en belegger in binnenstedelijke transformaties. Canopy is vooral actief in Den Haag, met name in het Zeeheldenkwartier. Het bedrijf heeft de afgelopen zes jaar leegstaande kantoren gekocht en die vervolgens getransformeerd naar woningen. De focus ligt uiteindelijk op een residentieel product. Inmiddels heeft het bedrijf ook kantoren in portefeuille met het doel deze op den duur te transformeren naar woningen.

Wernink:
‘We vinden een persoonlijke benadering van onze financiële partners erg belangrijk en zijn erg gevoelig voor een open sfeer. Voor ons is het belangrijk dat iedereen een stapje extra wil zetten om iets te kunnen creëren.’

Wernink vertelt dat verduurzaming vanaf de start een van de drijfveren was. ‘Maar bij de conceptfase van de transformatie van de Zoutmanstraat en de Ruijterstraat hebben we ons meer verdiept naar de huidige technologische mogelijkheden.’

De investeringsbeslissing neemt Canopy niet onder druk van derden, maar het bedrijf moet natuurlijk wel rekening houden met de wetgeving. ‘ING Real Estate Finance financiert een deel van onze projecten. Zij geven aan dat ze duurzaamheid erg belangrijk vinden. We zijn wel getriggerd door de wetgeving en de bank’, aldus Wernink.

Het gebouw aan de Zoutmanstraat heeft nu een G-label en Canopy wil proberen dit naar een A++-label te upgraden. ‘De insteek is altijd een A-label of hoger, afhankelijk van de mogelijkheden. Het streven is om het project….

Bekijk het artikel hier (PDF)