Over Canopy

Sinds de oprichting – door founders Willem Wernink en Eric Meijer in 2013 – opereert Canopy als onafhankelijke ontwikkelaar en belegger. Zij specialiseert zich in het transformeren van binnenstedelijke projecten en bijzonder vastgoed. Door een locatie of gebouw een hernieuwde betekenis en inhoud te geven verbindt Canopy historie en toekomst en realiseert zij een hoogwaardige belevingskwaliteit voor gebruiker, omgeving en samenleving.

Wat Willem en Eric zeggen over hun persoonlijke missie: ’Beiden zijn we heel gevoelig voor een open sfeer en goede relaties. Vanuit een bedrijfseconomisch perspectief willen we dat onze projecten verantwoord zijn, maar financieel belang is nooit de primaire drijfveer. Voor ons geldt: als het niet goed voelt, doen we het niet. Het is ons uitgangspunt om projecten te realiseren waar wij trots op zijn. Dit doen wij vanuit de onderstaande waarden.’

Kernwaarden Canopy

Passie

Vanuit liefde voor het vak volledige overgave voor ieder project; dat is wat passie voor Canopy betekent. Wij maken keuzes vanuit het hart om zo anderen te inspireren. Canopy vernieuwt met verstand van zaken en haalt zo uit elke (her)ontwikkeling het maximale. Samenwerking met mensen die eenzelfde passie hebben is hierbij een belangrijke randvoorwaarde. Een combinatie van creativiteit, vakmanschap en energie verbindt de mensen om ons heen.

Verbinding

Vanaf het allereerste idee tot aan de afronding van onze projecten verzekeren wij oprechte betrokkenheid en verbinding. Een persoonlijke benadering en de ruimte om mee te denken resulteert bij onze (her)ontwikkelingen in de kwaliteit die u van ons verwacht. Door altijd een stap extra te zetten realiseert Canopy het onderscheidend vermogen dat wij van onszelf verwachten.

Creativiteit

Anders denken. Elke locatie, elk gebouw, elke situatie heeft een ander verhaal en andere unieke aanpak nodig.

Betrouwbaarheid

Betekent voor ons dat u op en met ons kunt bouwen. Wij behartigen belangen met open vizier, maken heldere afspraken en, nog belangrijker, handelen hier ook naar. Vanwege onze transparante en eerlijke wijze van zaken doen worden wij door onze partners gewaardeerd.

Missie

Mooie dingen maken en waarde toevoegen in samenwerking met betrouwbare partijen.