Badhuiskade

Transformatie van een boutique hotel naar 7 compacte appartementen op loopafstand van het strand Scheveningen.

Het pand is van algemeen belang voor de gemeente Den Haag vanwege de architectuur-historische en stedebouwkundige waarde. Architectuur-historisch is het pand van belang als voorbeeld van eclectische woonhuisarchitectuur.
Stedebouwkundige betekenis ontleent het aan de belangrijke situering als hoekmarkering van een goed bewaard gebleven en harmonische rij panden uit omstreeks 1875, die een monumentale afsluiting vormen van het trace dat herinnert aan de vroegere havenkom aan het eind van het kanaal naar Scheveningen.

LOCATIE
Scheveningen
METRAGE
500 m2
STATUS
Gerealiseerd - Q2 2017
ROL CANOPY
Ontwikkelaar en belegger
© BAROQUE 2017. DESIGNED BY LOGANCEE